نحوه تنظیم وکالت نامه محضری
وقتی می خواهید معامله یا کاری اداری را انجام دهید که به هر دلیل نمی‌توانید یا نمی‌ خواهید شخصا موضوع را پیگیری نمایید می توانید به شخص یا اشخاصی در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت محضری ‌دهید تا به جای شما کار یا معامله را انجام دهند. در تنظیم متن وکالتنامه محضری موضوعات ساده و در عین حال بسیار مهمی وجود دارند که عدم توجه به آنها ممکن است موجب بروز مشکلات غیر قابل جبرانی شوند. برخی از مهمترین نکات در این رابطه را در موشن ارائه شده توسط واحد حقوقی هلدینگ پدیده شیمی پایدار می توانید مشاهده نمایید.

واحد حقوقی هلدینگ پدیده شیمی پایدار