روز دوشنبه مورخ 28 تیر ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پدیده شیمی قرن با نماد قرن(اکتیو) با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور هیات رئیسه برگزار گردید و به صورت آنلاین به سمع و نظر سهامداران رسید.

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:

  • استماع گزارش هیات مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
  • تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
  • تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال 1399
  • انتخاب هیات مدیره

موارد فوق پس از اینکه به اطلاع حضار رسید با انجام رای گیری تایید گردید.